Login

Blog

PNG Optimizasyon Teknikleri

PNG Optimizasyon Teknikleri

Web tasar?mlar? daha güzel hale getirmek ad?na ve de saydaml?k özelli?in sebebiyle PNG resim format?ndan uzak durmak mümkün de?il! Çok say?da kullanmak web sitenin yüklenme süresini artt?racakt?r ama sorun de?il! Optimizasyon ile bu problemi a?mak mümkün!

Devamını oku...

Avrupa Birliği Standartında CV Örneği

Avrupa Birliği Standartında CV Örneği

?? ba?vurular?n?zda kullanabilece?iniz, modern, ??k ve avrupa birli?i standartlar?nda güzel bir CV örne?i

Devamını oku...

jQuery Reflection & jQuery AW-Showcase kullanımı ve sorun

jQuery Reflection & jQuery AW-Showcase kullanımı ve sorun

Web tasarımlarınızda (HTML kodunuzda) Reflection (yansıma) plug-in'i kullanıyorsanız, bu plug-in yansıma olayını yapabilmesi için Canvas elementi oluşturur, ve içine yansıtılacak cismi, ters çevirip, gradient mask ile tekrar çizer ve bunu 2D Context içinde tutar!

Devamını oku...

Grafik Tasarımcı İçin Bağlantılar

Grafik Tasarımcı İçin Bağlantılar

Grafik tasar?mlar?n?z? mükemmele biraz daha yakla?t?racak ve bunu h?zl?ca yapman?z? sa?layacak faydal? sadece birkaç ba?lant?!

Devamını oku...

Google Chrome İçin Publish Sync Eklentisi

Google Chrome İçin Publish Sync Eklentisi
Google Chrome mu kullan?yorsunuz? Facebok, Google+ ve Twitter hesab?n?z m? var? Payla??mlar? bu sosyal a?larda da yapmaya çal???yor musunuz? O zaman bu süreç sizi yoruyordur! O halde Google Chrome için Publish Sync eklentisini kurma ve kullanma zaman?!

Devamını oku...