Login

Blog

Error_Reporting Fonksiyonu ile PHP Hata Raporu

Error_Reporting Fonksiyonu ile PHP Hata Raporu

Bazen Joomla, Drupal veya WordPress gibi CMS yada Blog sistemlerinde yada kendi yazdığınız sitelerde, PHP'nin hata raporu sistemi hata olmasa da site yapısını bozacak "uyarı" türünden çıktılar üretilir.

Devamını oku...

DisqUs, IntenseDebate ve Yorum Platformları

DisqUs, IntenseDebate ve Yorum Platformları

Sitenize yaz?n?n devam?nda belirtece?im özellikleri sa?layan bir yorum altyap?s? kazand?rsan?z nas?l olurdu?: Dosya eklenebilen, yap?lan yorumlar?n istatisti?ini görebilece?iniz, Twitter ve Facebook gibi sosyal a? üzerindeki kimlikler ile giri? yapman?n mümkün oldu?u, yorumun bu a?larda payla??labildi?i ve be?enilebildi?i. Hayali gerçe?e dönü?türmek için bu yaz?ya bakman?zda fayda var!

Devamını oku...

Flash Player 11 ve 3D

Flash Player 11 ve 3D

Adobe, Flash Player 11 sürümü ile 3D kap?lar?na ciddi bir ?ekilde aralad?! Bilgisayar oyunlar?nda gördü?ümüz görüntüleri, sesleri yak?n zamanda web siteleri üzerinde görmeye ba?layaca??z!

Devamını oku...

Bilimin Yeni-Bilgi Paradoksu

Bilimin Yeni-Bilgi Paradoksu

Albert Einstein görecelik ve di?er yan teorileri makaleleri ile yay?nlad???nda baz? biliminsanlar? taraf?ndan bu teoriler kabul edilmedi! Hatta sert bir ?ekilde kar?? duruldu!

Devamını oku...

1-3-1 Web Layout

1-3-1 Web Layout


Web tasar?mlar?n?zda kullanmak için, üst ve taban bar? olan, ayr?ca ortada sabit sol, sa? sütunu ve merkezde geni?leyebilen bir sütunu olan (1-3-1) layout mu ar?yorsunuz? Ve stabil çal??s?n m? istiyorsunuz? Olmu? bilin!

Devamını oku...