Login

Blog

DNS Değiştirme

DNS Değiştirme

Bu DNS de?i?imi sayesinde, dns çözümlemenin h?zland???n? ve internet sayfalar?n?n daha h?zl? aç?ld???na ?ahit olacaks?n?z.

Devamını oku...

Burca Göre Evlilik Doğru Mudur?

Burç Uyumu Doğru Evliliği Getirmez!

Her gün milyonlarca insan hayatlar?nda olup bitenleri anlamak ve geleceklerini ö?renmek için burçlara ba?vuruyor. Gallup taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya göre dünyada burçlara inanan insanlar?n oran? yüzde 55 dolay?nda. Astroloji ise milyar dolarlara varan bir sektör haline geldi.

Devamını oku...

Programlara hızlıca ulaşmanın yeni adı: Launchy

Programlara hızlıca ulaşmanın yeni adı: Launchy

Sürekli, ba?lat > tüm programlar > ... hareketini tekrarlamaktan ya da onca pencere aç?kken masaüstüne dönmekten s?k?ld?ysan?z e?er, o anda yard?m?n?za launchy isimli program ko?uyor.Bu program; masaüstünde, tüm programlar menüsü alt?nda ve sizin belirleyece?iniz dizindeki tüm k?sayollar? ara?t?r?p kendi içinde indeksliyor ve istedi?iniz program? çal??t?rmak ya da bir dosyay? açmak istedi?inizde ad?n? ya da kendi atad???n?z bir etiketi yazman?z yeterli k?l?yor!

Devamını oku...

Joomla Warning: session_start() Sorunu

Joomla Warning: session_start() Sorunu
Joomla aç?l?nca hata m? veriyor? Ya da oturum açam?yor musunuz yönetici/administrator sayfas?nda? E?er öyleyse Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent hatas?, problemi için a?a??daki yöntemi kullanabilirsiniz

Devamını oku...

IIS'de Çalışan Web Sayfasını Firefox'da görüntülemek

IIS'de Çalışan Web Sayfasını Firefox'da görüntülemek
Dinamik web sayfalar? geli?tirmek istiyorsunuz ve bilgisayar?n?za IIS (Internet Information Services) kurdunuz ve ba?lad?n?z sitenizi geli?tirmeye, gezgin (browser) olarak en iyi dostunuz tabiki internet explorer 6! peki sayfan?z? yap? olarak di?er gezginler taraf?ndan da do?ru ?ekilde görüntülenmesini istiyorsunuz.

Devamını oku...