Login

Çalışmalarım

ASP Dynamic Include/Dinamik Include

ASP Dynamic Include/Dinamik Include

Now! you can server side include in your asp scripts on runtime!/Art?k ASP betikleriniz içinde olu?acak ?artlara göre di?er dosyalar?n?z? sunucu tarafl? ekleyebileceksiniz!

What is it?/Nedir?

It work like server side including but it does make this different: runtime, you can choose file for including on before including
Server taraflı ekleme gibi çalışır ama bunu farklı bir şekilde yapar: çalışma zamanında yani eklenmek istenen dosyayı o an berlirleyebilirsiniz

What does it?/Neler Yapabilir?

  • It does everything like/işleminin yaptığı herşeyi <!-- #include src="/file.asp" -->
  • One time including for include/eklenen dosyanın sadece bir kez eklenmesini sağlar
  • Customization for error screen if included file has an error/eklenen dosyada oluşacak hatayı özelleştirme
  • Runtime including/elenecek dosyayı çalışma anında berlirler

How to use?/Nasıl Kullanılır?

You must include following lines to your files head if you want to running the dynamic include
Dinamik include işleminin çalışmasını istediğiniz dosyanın en başına aşağıdaki satırları ekleyin

<!--#include file="includes/toolkit.asp" -->
<!--#include file="includes/darray.asp" -->
<!--#include file="includes/include.asp" -->If you want to change error screen on an error
eklenen dosya içinde hata olması halinde yapılması istenenleri değiştirmek istediğinizde

You can define with first parameter, on resume on an error, second parameter, show file name of file has error, third parameter, show descriptipn and fourth parameter, show error code
İlk parametre, hata olduğunda devam et, ikinci parametre hatanın oluştuğu dosyayı göster, üçüncü parametre açıklamayı göster, dördüncü parametre ise hata kodunu göster şartlarını belirler

'includeErrorParameters (p_continue, p_show_file, p_show_desc, p_show_code)
includeErrorParameters (true, true, false, true)If you want to do dynamic including
First parameter is file name of wanted file, second parameter is one time including
Dinamik ekleme yapmak istediğinizde
İlk parametre eklenecek dosyanın dizinini, ikinci parametre sadece bir kez ekleme şartını belirler

include "includes/test.asp", trueFor Download/İndirmek için : ASP Dynamic Include (ZIP)