Login

Blog

Gerçekten Unuttum (mu?)

Gerçekten Unuttum (mu?)

Hayatta kalabilmek için gündelik hayat?m?zda karma??k ili?kiler içeren onlarca s?ral? hareketi yapmam?z gerekir. Beynimiz, ö?renme ve hat?rlama yetene?imiz bizi pek çok canl?dan üstün k?lar. Gençken çok daha kolay olmakla beraber ileri ya?lar?m?zda da ö?renebilme yetene?imizi koruruz. Bilim insanlar? uzunca bir zamand?r ö?renirken veya unuturken beynimizde tam olarak neler oldu?unu ortaya koymaya çal???yorlar.

Devamını oku...

Doğru Kelime Neydi?

Doğru Kelime Neydi?

Bilim insanlar?, konu?ma s?ras?nda uygun kelimeyi seçen beynin anahtar bölgesini net olarak tan?mlad?klar?n? aç?klad?lar.

Konu?urken kullanaca??m?z kelimeyi benzerlerinin bulundu?u bir da?arc?ktan seçeriz. Bir hayvan? tan?mlayabilmek için ‘köpek, kurt, kaplan, kedi, at…’ ya da birinin mizac?n? anlatmak istiyorsak ‘sevimli, ?irin, mutlu, çekingen, üzgün…’ gibi kelime gruplar?n?n içinden birini çekip ç?kar?r?z.

Devamını oku...

Transparan SWF/Flash

Transparan SWF/Flash
Flasn animasyon yapt?n?z ve sitenize koydunuz, çal??man?z arkaplan bar?nd?rm?yor yani beyaz ama html içine yerle?tirdi?inizde, transparan yani ?effaf de?il! her ?eyi yapt?n?z fakat b? sorunu çözemediniz! i?te size basit i?lemlerle istedi?inizi elde etmenizi gösterecem

Devamını oku...

Youtube'u Açmak

Youtube'u Açmak

Youtube.com sitesi ülkemizde yasaklandı! fakat kesinlikle ulaşılamaz yapılamadı! tekniklerden biri proxy aracılığıyla ya da proxy siteleri olan, ktunnel gibi siteleri ile erişmektir! fakat bu performanslı bir yöntem olmadığı gibi, bir site aracılığıyla ulaştığınız anda, reklam gibi istenmeyen şeylere maruz kalırsınız! Eğer youtube.com'da videoları, klipleri, filmleri, belgeselleri, eğlenceli ve de komik görüntüleri hala izlemek ve bunu youtube.com'a direk erişerek yapmak istiyorsanuz size anlatacağım teknikleri kullanabilirsiniz!

Devamını oku...

DNS Değiştirme

DNS Değiştirme

Bu DNS de?i?imi sayesinde, dns çözümlemenin h?zland???n? ve internet sayfalar?n?n daha h?zl? aç?ld???na ?ahit olacaks?n?z.

Devamını oku...