Login

Blog

Programlara hızlıca ulaşmanın yeni adı: Launchy

Programlara hızlıca ulaşmanın yeni adı: Launchy

Sürekli, ba?lat > tüm programlar > ... hareketini tekrarlamaktan ya da onca pencere aç?kken masaüstüne dönmekten s?k?ld?ysan?z e?er, o anda yard?m?n?za launchy isimli program ko?uyor.Bu program; masaüstünde, tüm programlar menüsü alt?nda ve sizin belirleyece?iniz dizindeki tüm k?sayollar? ara?t?r?p kendi içinde indeksliyor ve istedi?iniz program? çal??t?rmak ya da bir dosyay? açmak istedi?inizde ad?n? ya da kendi atad???n?z bir etiketi yazman?z yeterli k?l?yor!

Devamını oku...

Joomla Warning: session_start() Sorunu

Joomla Warning: session_start() Sorunu
Joomla aç?l?nca hata m? veriyor? Ya da oturum açam?yor musunuz yönetici/administrator sayfas?nda? E?er öyleyse Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent hatas?, problemi için a?a??daki yöntemi kullanabilirsiniz

Devamını oku...

IIS'de Çalışan Web Sayfasını Firefox'da görüntülemek

IIS'de Çalışan Web Sayfasını Firefox'da görüntülemek
Dinamik web sayfalar? geli?tirmek istiyorsunuz ve bilgisayar?n?za IIS (Internet Information Services) kurdunuz ve ba?lad?n?z sitenizi geli?tirmeye, gezgin (browser) olarak en iyi dostunuz tabiki internet explorer 6! peki sayfan?z? yap? olarak di?er gezginler taraf?ndan da do?ru ?ekilde görüntülenmesini istiyorsunuz.

Devamını oku...