Login

Blog

ASCII Tablosu

ASCII Tablosu

Bo?luk, yeni sat?r, dosya sonu ya da türkçe karakter ve i?aretlerin ikililik, onluk ya da onalt?l?k sistemdeki kar??l?klar?n? ö?renmek için ASC 2 yani ASCII tablosunu kullanabilirsiniz.

Devamını oku...

Transparan SWF/Flash

Transparan SWF/Flash
Flasn animasyon yapt?n?z ve sitenize koydunuz, çal??man?z arkaplan bar?nd?rm?yor yani beyaz ama html içine yerle?tirdi?inizde, transparan yani ?effaf de?il! her ?eyi yapt?n?z fakat b? sorunu çözemediniz! i?te size basit i?lemlerle istedi?inizi elde etmenizi gösterecem

Devamını oku...

Youtube'u Açmak

Youtube'u Açmak

Youtube.com sitesi ülkemizde yasaklandı! fakat kesinlikle ulaşılamaz yapılamadı! tekniklerden biri proxy aracılığıyla ya da proxy siteleri olan, ktunnel gibi siteleri ile erişmektir! fakat bu performanslı bir yöntem olmadığı gibi, bir site aracılığıyla ulaştığınız anda, reklam gibi istenmeyen şeylere maruz kalırsınız! Eğer youtube.com'da videoları, klipleri, filmleri, belgeselleri, eğlenceli ve de komik görüntüleri hala izlemek ve bunu youtube.com'a direk erişerek yapmak istiyorsanuz size anlatacağım teknikleri kullanabilirsiniz!

Devamını oku...

DNS Değiştirme

DNS Değiştirme

Bu DNS de?i?imi sayesinde, dns çözümlemenin h?zland???n? ve internet sayfalar?n?n daha h?zl? aç?ld???na ?ahit olacaks?n?z.

Devamını oku...

Programlara hızlıca ulaşmanın yeni adı: Launchy

Programlara hızlıca ulaşmanın yeni adı: Launchy

Sürekli, ba?lat > tüm programlar > ... hareketini tekrarlamaktan ya da onca pencere aç?kken masaüstüne dönmekten s?k?ld?ysan?z e?er, o anda yard?m?n?za launchy isimli program ko?uyor.Bu program; masaüstünde, tüm programlar menüsü alt?nda ve sizin belirleyece?iniz dizindeki tüm k?sayollar? ara?t?r?p kendi içinde indeksliyor ve istedi?iniz program? çal??t?rmak ya da bir dosyay? açmak istedi?inizde ad?n? ya da kendi atad???n?z bir etiketi yazman?z yeterli k?l?yor!

Devamını oku...