Login

Bilişim

Nokia Symbian S60 için BitTorrent İstemcisi

Nokia Symbian S60 için BitTorrent İstemcisi
P2P a?lar?, BitTorrent ile ha??r ne?irseniz, ihtiyaç hali d???nda bile dosya indiriyorsan?z :] ve Nokia S60 telefonunuz varsa e?er, tamam i?te: Telefonda kullanabilece?iniz bir BitTorrent istemcisi laz?m demektir! Non-stop donwload! :] Peki ama nas?l? Cevap yaz?n?n devam?nda...

Devamını oku...

Bilgisayarınızda Olması Gereken Yazılımlar/Programlar!

Bilgisayarınızda Olması Gereken Yazılımlar/Programlar!

Bir bilgisayara sahip olmak yeterli de?ildir! Bu bilgisayara özellikler ve yeni yetenekler kazand?racak yaz?l?mlara (programlar yada araçlara) da sahip olman?z gereklidir! Tabi her programa sahip olmak da yanl?? bir davran??t?r. Peki bilgisayar?n?zda hangi programlar kurulu olmal?d?r? Sayfan?n devam?nda bu sorunun cevab? mevcut! Ayr?ca ücretsiz ve de Türkçe dil destekli bir ?ekilde...

Devamını oku...

Joomla'da Sadece Üye Olmayan Kullanıcıların Görebileceği Kısımlar

Joomla'da Sadece Üye Olmayan Kullanıcıların Görebileceği Kısımlar

Joomla'da sadece üyelerin görebileceği sayfa, kategori, modül yada menüler belirleyebiliyorsunuz. Peki ya tersini yapmak isterseniz? Yani sadece misafirlerin görebileceği! Bunu 5 adımda yapmak mümkün.

Devamını oku...

Apache Server'ı/Sunucu'yu 80 Dışında Başka Bir Portta Çalıştırmak

Apache Server'ı/Sunucu'yu 80 Dışında Başka  Bir Portta Çalıştırmak
Dinamik web siteleri yada uygulamalar geli?tirmek için bunlara yönelik sunucu yaz?l?mlar? kullan?yor olmal?s?n?z! Yüksek ihtimal: PHP, Ruby dilleri için Apache. ASP, ASP.net dilleri için de IIS (Internet Information Service) olmal?d?r! Ve bu iki sunucu yaz?l?m? varsay?lan olarak 80 (web) portunu kullanmaktad?r! Fakat iki cambaz?n bir ipte oynayamayaca?? gibi e? zamanl? olarak iki yaz?l?m ayn? port üzerinde çal??amaz ! Hay lanet! :] Ama bu sorun yaz?n?n devam? ile çözülebilir...

Devamını oku...

AIMP Güncellemesi Sonrasındaki Kayıplar

AIMP Güncellemesi Sonrasındaki Kayıplar
Güncelleme sonrası büyük ihtimalle, kullanmış olduğunuz playlist'ler/çalma listeleri, settings/kişisel ayarlarınız, şarkılara verdiğiniz notlar kaybolacaktır. Hatta kaybolmuştur! :D Tabii, kurulum sırasında update/güncelleme seçtiğinizi varsayıyorum. aksi halde new installation/yeni kurulumda böyle birşey olması tamamen doğaya uygun :] Peki nasıl çözülür? Okumaya devam edin...

Devamını oku...