Login

Blog

NConvert (xnView) Full Console Screen Output

NConvert (xnView) Full Console Screen Output
You will want to use nConvert (xnView) and you must use command line and commands, for you can use nConvert, you should know commands of nConvert. Your need is nConvert's commands, and they are continue on page...

Devamını oku...

Nokia Symbian S60 için BitTorrent İstemcisi

Nokia Symbian S60 için BitTorrent İstemcisi
P2P a?lar?, BitTorrent ile ha??r ne?irseniz, ihtiyaç hali d???nda bile dosya indiriyorsan?z :] ve Nokia S60 telefonunuz varsa e?er, tamam i?te: Telefonda kullanabilece?iniz bir BitTorrent istemcisi laz?m demektir! Non-stop donwload! :] Peki ama nas?l? Cevap yaz?n?n devam?nda...

Devamını oku...

Bilgisayarınızda Olması Gereken Yazılımlar/Programlar!

Bilgisayarınızda Olması Gereken Yazılımlar/Programlar!

Bir bilgisayara sahip olmak yeterli de?ildir! Bu bilgisayara özellikler ve yeni yetenekler kazand?racak yaz?l?mlara (programlar yada araçlara) da sahip olman?z gereklidir! Tabi her programa sahip olmak da yanl?? bir davran??t?r. Peki bilgisayar?n?zda hangi programlar kurulu olmal?d?r? Sayfan?n devam?nda bu sorunun cevab? mevcut! Ayr?ca ücretsiz ve de Türkçe dil destekli bir ?ekilde...

Devamını oku...

Joomla'da Sadece Üye Olmayan Kullanıcıların Görebileceği Kısımlar

Joomla'da Sadece Üye Olmayan Kullanıcıların Görebileceği Kısımlar

Joomla'da sadece üyelerin görebileceği sayfa, kategori, modül yada menüler belirleyebiliyorsunuz. Peki ya tersini yapmak isterseniz? Yani sadece misafirlerin görebileceği! Bunu 5 adımda yapmak mümkün.

Devamını oku...

Apache Server'ı/Sunucu'yu 80 Dışında Başka Bir Portta Çalıştırmak

Apache Server'ı/Sunucu'yu 80 Dışında Başka  Bir Portta Çalıştırmak
Dinamik web siteleri yada uygulamalar geli?tirmek için bunlara yönelik sunucu yaz?l?mlar? kullan?yor olmal?s?n?z! Yüksek ihtimal: PHP, Ruby dilleri için Apache. ASP, ASP.net dilleri için de IIS (Internet Information Service) olmal?d?r! Ve bu iki sunucu yaz?l?m? varsay?lan olarak 80 (web) portunu kullanmaktad?r! Fakat iki cambaz?n bir ipte oynayamayaca?? gibi e? zamanl? olarak iki yaz?l?m ayn? port üzerinde çal??amaz ! Hay lanet! :] Ama bu sorun yaz?n?n devam? ile çözülebilir...

Devamını oku...