Login

Blog

PCSS: Kısayol-yönelimli, Sunucu Taraflı CSS3 Önİşlemcisi

PCSS: Kısayol-yönelimli, Sunucu Taraflı CSS3 Önİşlemcisi

"Daha az kodla CSS3 gücünü serbest b?rak ayr?ca s?n?f (class) birle?tirme, sunucu-tarafl? taray?c? özellikleri, varsay?lan birim ve de?i?kenler gibi özellikler" slogan?n? kullanan bir proje!

Devamını oku...

Joomla Notları

Joomla Notları

?çerik sistemlerinden en çok bilinen ve yayg?n olan Joomla için önemli ve de ipucu niteli?indeki notlar

Devamını oku...

jQuerify Google Chrome Eklentisi

jQuerify Google Chrome Eklentisi

jQuerify Google Chrome tarayıcı eklentisi ile herhangi bir sekmedeki web sayfasına jQuery dahil edebilirsiniz. Böylece tarayıcının geliştirici araçları kısmında bulunan console (komut satırı/konsol) bölümünde jQuery'i tüm özellikleri ile kullanabilirsiniz.

Devamını oku...

Error_Reporting Fonksiyonu ile PHP Hata Raporu

Error_Reporting Fonksiyonu ile PHP Hata Raporu

Bazen Joomla, Drupal veya WordPress gibi CMS yada Blog sistemlerinde yada kendi yazdığınız sitelerde, PHP'nin hata raporu sistemi hata olmasa da site yapısını bozacak "uyarı" türünden çıktılar üretilir.

Devamını oku...

DisqUs, IntenseDebate ve Yorum Platformları

DisqUs, IntenseDebate ve Yorum Platformları

Sitenize yaz?n?n devam?nda belirtece?im özellikleri sa?layan bir yorum altyap?s? kazand?rsan?z nas?l olurdu?: Dosya eklenebilen, yap?lan yorumlar?n istatisti?ini görebilece?iniz, Twitter ve Facebook gibi sosyal a? üzerindeki kimlikler ile giri? yapman?n mümkün oldu?u, yorumun bu a?larda payla??labildi?i ve be?enilebildi?i. Hayali gerçe?e dönü?türmek için bu yaz?ya bakman?zda fayda var!

Devamını oku...