Login

Blog

Gerçekten Unuttum (mu?)

Gerçekten Unuttum (mu?)

Hayatta kalabilmek için gündelik hayat?m?zda karma??k ili?kiler içeren onlarca s?ral? hareketi yapmam?z gerekir. Beynimiz, ö?renme ve hat?rlama yetene?imiz bizi pek çok canl?dan üstün k?lar. Gençken çok daha kolay olmakla beraber ileri ya?lar?m?zda da ö?renebilme yetene?imizi koruruz. Bilim insanlar? uzunca bir zamand?r ö?renirken veya unuturken beynimizde tam olarak neler oldu?unu ortaya koymaya çal???yorlar.

Beynimizde yeni bilgiyi depolayabilmemiz için – öğrenebilmek için - sinir hücrelerimizin arasında yeni bağlantıların oluşması gerekir. Daha önce bilmediğimiz bir bilgiyle karşılaştığımızda uyarılan beyin hücresinden ipliksi uzantılar oluşarak komşu hücrelere doğru gider. Uzantının sonunda iki hücre birbirine dokunduğunda (aralarında bir sinaps oluştuğunda) bilgi bir hücreden öbürüne akar, böylece yeni bir şey öğrenilmiş olur. Bağlantı bir şekilde kırılırsa öğrenmiş olduğumuz şeyi unuturuz.

Bilim insanları, bağlantı tam koparılmadan da unutma işleminin gerçekleştiğini gözlemlediler. Yeni gözlemlere göre sinir hücreleri arasındaki bağlantılar bir süreliğine ‘servis dışı’ kalabiliyor. Beynimiz, unuttuk sandığımız bilgilere dair bazı bağlantıları pasif bir şekilde saklıyor, bu bilgileri yeniden öğrenmeye kalktığımızda bu bağlantıları yeniden aktifleştiriyor. Yeniden öğrenmek böylece en baştan öğrenmekten daha kolay hale gelmiş oluyor.

Kaynak